TSDT18 Signaler & System

TSDT18 Signaler & System ges i åk3, period HT2, och är obligatorisk för Y/Yi och Med samt valfri för Mat. Kursen samläses med TSDT84 Signaler & System samt Transformer, som är obligatorisk för D3 och I/Ii(sys).