Kurser på ISY

Datorseende

Studieinfo Kurs Examinator HP Nivå Termin Block Språk
TSBB33 3D-datorseende Per-Erik Forssén 6 hp A VT2 3 Sv/En
TSBB21 Beräkningsfotografi Maria Magnusson 6 hp A HT2 4 Sv/En
TSBB11 Bilder och grafik, projektkurs, CDIO Yonghao Xu 12 hp A HT1, 2 4, 4 Sv/En
TSBB34 Datorseende för videoanalys Bastian Wandt 6 hp A VT1 1 Sv/En
TSBB08 Digital bildbehandling grundkurs Maria Magnusson 6 hp A HT1 4 Sv/En
TSBB18 Inbyggda perceptionssystem Mårten Wadenbäck 6 hp G2 VT1 3 Sv
TSBB32 Linjära system Lasse Alfredsson 8 hp G2 VT1, 2 1, 1 Sv
TSBB19 Maskininlärning för datorseende Per-Erik Forssén 6 hp A HT1 2 En
TSBB31 Medicinska bilder Maria Magnusson 6 hp G2 HT1 1 Sv
TSBB36 Multidimensionell signal- och bildanalys Mårten Wadenbäck 6 hp G2 HT2 3 Sv/En
TSBB06 Multidimensionell signalanalys Mårten Wadenbäck 6 hp A HT1, 2 2, 3 Sv/En
TSBB14 Signal- och bildbehandling Maria Magnusson 6 hp G2 HT1, 2 3, 3 Sv
TSDT18 Signaler och system Lasse Alfredsson 6 hp G2 HT2 3 Sv
TSDT84 Signaler och system samt transformer Lasse Alfredsson 8 hp G2 HT1, 2 4, 3 Sv

Datorteknik

Studieinfo Kurs Examinator HP Nivå Termin Block Språk
TSTE87 Applikationsspecifika integrerade kretsar Oscar Gustafsson 6 hp A VT2 2 Sv/En
TSEA83 Datorkonstruktion Anders Nilsson 8 hp G1 VT1, 2 2, 2 Sv
TSEA57 Datorteknik Anders Nilsson 6 hp G1 VT2 4 Sv
TSEA82 Datorteknik Anders Nilsson 4 hp G1 VT2 4 Sv
TSEA77 Datorteknik Michael Josefsson 4 hp G1 VT2 4 Sv
TSIU02 Datorteknik Michael Josefsson 4 hp G1 HT2 2 Sv
TSEA44 Datorteknik - ett datorsystem på ett chip Jose Nunez-Yanez 6 hp A HT2 1 En
TSEA28 Datorteknik Y Kent Palmkvist 6 hp G1 VT1, 2 1, 3 Sv
TSEA81 Datorteknik och realtidssystem Kent Palmkvist 6 hp A HT2 4 Sv
TSEA84 Digitalt konstruktionsprojekt Oscar Gustafsson 6 hp A HT1, 2 1, 3 Sv/En
TSEA22 Digitalteknik Anders Nilsson 6 hp G1 VT1 1 Sv/En
TSIU05 Digitalteknik Michael Josefsson 8 hp G1 HT0, 1 -, 3 Sv
TSEA51 Digitalteknik Oscar Gustafsson 4 hp G1 HT1 2 Sv
TSEA52 Digitalteknik Oscar Gustafsson 6 hp G1 HT1, 2 2, 4 Sv
TSEA56 Elektronik kandidatprojekt Mattias Krysander 16 hp G2 VT1, 2 2, - Sv
TSTE12 Konstruktion av digitala system Kent Palmkvist 6 hp A HT1 3 Sv/En
TSEA26 Konstruktion av inbyggda DSP-processorer Oscar Gustafsson 6 hp A HT2 2 En
TSEA29 Konstruktion med mikrodatorer, projektkurs Anders Nilsson 8 hp G2 HT1, 2 3, 1+4 Sv
TSIU51 Mikrodatorprojekt Michael Josefsson 8 hp G1 VT1, 2 3, - Sv
TSIU03 Systemkonstruktion Kent Palmkvist 8 hp G2 HT1 1 En
TSTE17 Systemkonstruktion CDIO Kent Palmkvist 12 hp A HT1, 2 4, 4 Sv/En

Elektroniska kretsar och system

Studieinfo Kurs Examinator HP Nivå Termin Block Språk
TSEI01 Analog elektronik Mikael Olofsson 8 hp G1 HT2 3 Sv
TSTE93 Analog konstruktion Mark Vesterbacka 6 hp G2 VT1, 2 1, 1 Sv
TSEI12 Analog konstruktion fortsättningskurs Alireza Saberkari 6 hp G2 VT1 3 Sv
TSEK37 Analoga CMOS integrerade kretsar Alireza Saberkari 6 hp A HT2 1 En
TSTE27 Analoga och tidsdiskreta integrerade kretsar Alireza Saberkari 6 hp A VT1 3 Sv/En
TSTE86 Digitala integrerade kretsar Mark Vesterbacka 6 hp A HT1 2 En
TSEI03 Digitala kretsar Mark Vesterbacka 4 hp G2 HT1 2 Sv/En
TSTE92 Elektriska kretsar Mikael Olofsson 6 hp G1 VT2 4 Sv
TSTE24 Elektronik Mikael Olofsson 5 hp G1 HT1 3 Sv
TSTE95 Elektronik Mikael Olofsson 4 hp G1 HT1 3 Sv
TSTE05 Elektronik och mätteknik Mikael Olofsson 8 hp G1 HT1, 2 2, 3 Sv
TMEL08 Eltekniska system Sivert Lundgren 6 hp G2 HT1 2 Sv
TSEK03 Integrerade radiofrekvenskretsar Alireza Saberkari 6 hp A HT1 2 En
TSIU09 Introduktion till examensarbete Mark Vesterbacka 4 hp G2 VT1 2 Sv
TSEK38 Konstruktion av radiotransceivers Alireza Saberkari 6 hp A VT1 2 En
TSEI11 Kretsteori och transformmetoder Mark Vesterbacka 10 hp G1 VT2 3 Sv
TSTE85 Lågeffektselektronik Mark Vesterbacka 6 hp A HT2 2 En
TSEK02 Radioelektronik Alireza Saberkari 6 hp A HT2 3 En
TSEK07 Test och mätning av integrerade kretsar Alireza Saberkari 6 hp A HT2 1 En
TSEK06 VLSI-konstruktion, CDIO Atila Alvandpour 12 hp A VT1, 2 4, 4 En

Fordonssystem

Studieinfo Kurs Examinator HP Nivå Termin Block Språk
TSFS12 Autonoma farkoster - planering, reglering och lärande system Erik Frisk 6 hp A HT1 1 Sv/En
TSFS06 Diagnos och övervakning Daniel Jung 6 hp A VT2 1 Sv
TSTE25 Effektelektronik Lars Eriksson 6 hp A HT1 3 Sv/En
TSTE28 Effektelektronik Lars Eriksson 6 hp A HT1 3 Sv/En
TSFS04 Elektriska drivsystem Daniel Jung 6 hp G2 VT1 4 Sv
TSTE26 Elkraftnät och teknik för förnyelsebar elproduktion Christofer Sundström 6 hp A HT2 3 En
TSFS17 Elkraftsystem Lars Eriksson 6 hp G1 HT2 1 Sv
TSFS14 Elkraftteknik Christofer Sundström 6 hp G2 HT2 2 Sv
TSFS16 Elkraftteknik Christofer Sundström 6 hp G1 HT1 2 Sv
TSFS18 Elkraftteknik Jan Åslund 6 hp G1 VT2 2 Sv
TSFS11 Energitekniska system Christofer Sundström 6 hp G2 VT2 4 Sv
TSFS02 Fordonsdynamik med reglering Jan Åslund 6 hp A HT2 1 Sv
TSFS03 Fordonsframdrivningssystem Lars Eriksson 6 hp A VT2 4 En
TSFS09 Modellering och reglering av motorer och drivlinor Lars Eriksson 6 hp A HT1, 2 4, 3 Sv

Informationskodning

Studieinfo Kurs Examinator HP Nivå Termin Block Språk
TSBK38 Bild- och ljudkompression Harald Nautsch 6 hp A VT2
VT1
4
4
Sv/En
Sv/En
TSBK08 Datakompression Harald Nautsch 6 hp A VT1 2 En
726G81 Datasäkerhet Guilherme B Xavier 6 hp G2 HT - En
TSIT02 Datasäkerhet Guilherme B Xavier 6 hp G2 HT2 2 En
TSIT01 Datasäkerhetsmetoder Ingemar Ragnemalm 4 hp G2 HT2 3 Sv
TSBK07 Datorgrafik Ingemar Ragnemalm 6 hp A VT1, 2 4, 1 En
TSIT14 Digital forensik och incidentrespons Jan-Åke Larsson 6 hp A HT1 3 En
ETE332 Grundläggande datasäkerhet Niklas Johansson 5 hp G1 VT1, 2 -, - Sv
ETE378 Grundläggande datorgrafik Ingemar Ragnemalm 6 hp G2 VT1, 2 -, - En
TSBK11 Grundläggande datorgrafik Ingemar Ragnemalm 6 hp G2 VT1, 2 4, 1 En
TSIN02 Internetteknik Harald Nautsch 6 hp A HT2 1 En
ETE350 Kryptoteknik Onur Günlü 6 hp A HT1 - En
TSIT03 Kryptoteknik Onur Günlü 6 hp A HT1 2 En
TSIT11 Kvantalgoritmer och kvantinformation Jan-Åke Larsson 6 hp A VT2 3 Sv/En
TSIT12 Kvantelektronik och kvantoptik Guilherme B Xavier 6 hp A VT1, 2 1, 1 En
TSIT13 Kvantkommunikation Guilherme B Xavier 6 hp A HT1 1 En
TSBK03 Teknik för avancerade datorspel Ingemar Ragnemalm 6 hp A HT1, 2 1, - Sv

Kommunikationssystem

Studieinfo Kurs Examinator HP Nivå Termin Block Språk
TSEI68 Analoga filter Håkan Johansson 6 hp G2 VT1 2 En
TSTE14 Analoga filter Håkan Johansson 6 hp A VT1 2 En
TSKS15 Detektion och estimering av signaler Erik G. Larsson 6 hp A HT1 4 Sv/En
TSKS01 Digital kommunikation Zheng Chen 6 hp A HT1, 2 4, 4 Sv/En
TSEI07 Digitala filter Håkan Johansson 6 hp G2 VT2 3 En
TSTE06 Digitala filter Håkan Johansson 6 hp A VT2 3 En
TSKS14 Flerantennkommunikation Diana Pamela Moya Osorio 6 hp A VT2 3 Sv/En
TSKS35 Informations- och kommunikationsteknik Diana Pamela Moya Osorio 6 hp A HT1, 2 3, 4 Sv/En
TSIN01 Informationsnät Zheng Chen 6 hp A HT1 3 En
ETE349 Introduktionskurs i Matlab Håkan Johansson, Danyo Danev 2 hp G1 VT1 - Sv
TSRT04 Introduktionskurs i Matlab Håkan Johansson, Mikael Olofsson, Danyo Danev 2 hp G1 VT2
VT1
1
2
Sv/En
Sv/En
TSKS34 Komplexa nätverk Erik G. Larsson 6 hp G2 VT2 2 Sv
TSKS33 Komplexa nätverk och stora datamängder Danyo Danev 6 hp A HT2 2 Sv/En
TSEI50 Linjära system Håkan Johansson 6 hp G1 HT1 3 En
TSKS12 Modern kanalkodning, inferens och inlärning Harald Nautsch 6 hp A HT1 1 En
TSKS23 Projektkurs i signalbehandling, kommunikation och nätverk, CDIO Danyo Danev 12 hp A HT1, 2 4, 4 Sv/En
TSKS16 Signalbehandling för kommunikation Håkan Johansson 6 hp A VT2 1 Sv/En
TSKS24 Signaler och bilder Mikael Olofsson 8 hp G2 VT1 1 Sv
TSKS10 Signaler, information och kommunikation Mikael Olofsson 4 hp G2 VT2 3 Sv
TSDT14 Signalteori Danyo Danev 6 hp A HT1 1 Sv/En
TSKS37 Tekniska beräkningar i Python Håkan Johansson 2 hp G1 HT1 4 Sv/En
TSKS13 Trådlös kommunikation Danyo Danev 6 hp A VT1 4 En

Reglerteknik

Studieinfo Kurs Examinator HP Nivå Termin Block Språk
TSRT78 Digital signalbehandling Kailai Li 6 hp A HT2 2 En
TSRT21 Dynamiska system och reglering Farnaz Adib Yaghmaie 6 hp G2 VT1 2 Sv
TSRT07 Industriell reglerteknik Martin Enqvist 6 hp A VT1 2 Sv
TSIU04 Industriella styrsystem Svante Gunnarsson 4 hp G2 VT1 4 Sv
TSIU06 Industriella styrsystem Svante Gunnarsson 6 hp G1 VT2 2 Sv
TSRT92 Modellering och inlärning för dynamiska system Martin Enqvist 6 hp A HT1 3 En
TSRT08 Optimal styrning Anders Hansson 6 hp A HT2 3 En
TSRT12 Reglerteknik Daniel Axehill 6 hp G2 VT1 1 Sv
TSIU61 Reglerteknik Inger Erlander Klein 6 hp G1 HT1 2 Sv
TSRT19 Reglerteknik Johan Löfberg 6 hp G2 HT2 4 Sv
TSRT23 Reglerteknik Johan Löfberg 6 hp G2 HT2 4 Sv
TSRT22 Reglerteknik Svante Gunnarsson 6 hp G2 HT1 4 Sv
TSRT06 Reglerteknik, fk Johan Löfberg 6 hp A HT1 1 Sv
TSRT10 Reglerteknisk projektkurs, CDIO Daniel Axehill 12 hp A HT1, 2 4, 4 Sv
TSRT09 Reglerteori Claudio Altafini 6 hp A VT1 3 Sv/En
TSRT14 Sensorfusion Gustaf Hendeby 6 hp A VT2 3 Sv/En