Avdelningen för Datorseende

Allmän information om avdelningen finns på avdelningens sidor på liu.se.

Dataset, information om avslutade forskningsprojekt och mer kan hittas på CVLs webbplats

Kurser

Grundutbildningskurser som ges av avdelningen för datorseende

Doktorandkurser som ges på avdelningen för datorseende.

Masterinriktning

Läs masterinriktningen Datorseende och Signalanalys

Information om examensarbeten

Gör ditt examensarbete på avdelningen för datorseende

Jobba på CVL

Lediga tjänster på CVL listas här (i regel bara på engelska).