Exjobb i Datorseende

Om du vill göra ditt examensarbete inom datorseende, så finns det två alternativ:

Om du testat möjligheterna ovan och ändå inte hittat något, så kan du också kontakta någon av examinatorerna på CVL direkt, se lista nedan.

Tilldelning av examinator och ISY-handledare

Alla exjobb ska ha en examinator och en ISY-handledare. För att ett externt arbete ska godkännas som examensarbete så ska företaget också erbjuda handledning på plats. Se Master's thesis information at ISY.

Examinatorer för examensarbeten inom datorseende:

Tilldelning av examinator sker efter att du kontaktat exjobbskoordinator eller en examinator (du kommer inte nödvändigtvis få den du kontaktar). När du kontaktar en examinator så ska du skicka med följande detaljer:

  1. Ditt namn och personnummer (vi behöver kontrollera dina förkunskaper i Ladok)
  2. Namn på företaget och epost till en kontaktperson (för externa exjobb)
  3. Nämn om exjobbet är ett kandidat eller masterexjobb
  4. När du vill börja exjobbet
  5. En projektbeskrivning (t.ex. en annons från företaget).
  6. Önskad kurskod för exjobbet, svarande mot ditt huvudområde (t.ex. TQET33, TQDT33, TQME33, TQMD33, TQTM33).

Exjobbspresentation på svenska

De flesta studenterna skriver sina examensarbeten på engelska, men många väljer sedan att göra sin presentation på Svenska. För att underlätta detta så har vi här sammanställt en lista över vanliga datorseendetermer på svenska.

Det svenska optiksällskapet underhåller också en utförlig lista av svensk optikterminologi som kan vara användbar:

En lista över statistiktermer på svenska från Chalmers tekniska högskola:

Vetenskaplig publikation

Det är inte ovanligt att exjobb inom datorseende håller en sådan kvalité att de kan göras till vetenskapliga publikationer. Detta kräver vanligtvis en hel del extra arbete, men kan vara en bra merit att lägga in i ditt CV. Om du är intresserad av att skicka ditt arbete till en vetenskaplig konferens eller journal, är det viktigt att du diskuterar med din examinator eller ISY-handledare för att få tips på hur du kan rama in projektet och vart det skulle passa att skicka. Om du upplever att din universitetshandledare har hjälpt dig tillräckligt med ditt arbete så fundera också på om du vill bjuda in honom/henne till att vara medförfattare.

Andra informationskällor

Noter