This page is only available in Swedish

TSFS06 Diagnos och övervakning, 6 hp, VT2

Kursansvarig är Daniel Jung, Tel: 013-28 5743, Epost: daniel.jung@liu.se

Notera: Det här är en statisk sida. Aktuellt kursmaterial hittas på kursens git-repo https://gitlab.liu.se/vehsys/tsfs06.

Mål

Målet med kursen är att ge både en teoretisk och en praktisk grund för hur man konstruerar automatiska system (diagnossystem) för detektering och isolering av fel i tekniska processer. Kursen ska ge kunskaper i hur man kan använda matematiska modeller av tekniska processer för att konstruera och analysera diagnossystem.

Se studieinfo för mer information om kursinnehåll.

Kursmaterial

Kursmaterialet kommer att finnas i elektroniskt format som kan laddas ned via de klickbara länkarna nedan.

Extra hjälpmaterial

Tidigare tentamina: [070604, lösning], [070814, lösning], [080114, lösning], [090604], [100115, lösning], [100601, lösning], [100819, lösning], [110113], [110601], [110818], [120112], [120530 (inkl. lösning)], [130601 (inkl. lösning)], [140605 (inkl. lösning)], [160604], [190605], [200605 (inkl. lösning), task4.m].

Preliminär föreläsningsplan

Föreläsning  Innehåll  Läsanvisning
 Fö1  Kursformalia och introduktion till diagnos Kap 1
 Fö2  Felisolering Kap 2 utom 2.4, Kap 3 tom 3.4
Fö3  Linjär residualgenerering Avsnitt 4.1, 4.3, Kap 6 utom 6.6
 Fö4 Linjär detekterbarhet Avsnitt 6.6
 Fö5  Design av teststorheter  Avsnitt 4.2, 4.4, 4.5
 Fö6 Tröskling och analys av teststorheter Avsnitt 4.6, Kap 5
Fö7 Olinjära system och observatörer Kap 7
 Fö8  Change Detection  Avsnitt 4.7 + häfte
Fö9  Multipelfelisolering med metoder från Artificell Intelligens  Avsnitt 2.4, 3.5-3.7
 Fö10  Sannolikhetsbaserad diagnos  Kap. 8
 Fö11  Gästföreläsning och tentamensinformation  

Preliminär lektionsplan

Uppgifterna under rubriken “Uppgifter” är planerade för lektionstiden medan under kolumnen “Alla uppgifter” finns samtliga uppgifter hörande till lektionens titel.

(D) betyder att lektionen är i datorsal.

Lektion  Lektionstitel  Uppgifter  Alla uppgifter
 Le1  Introduktion  1.1-7, 1.9, 1.10, 1.14  1.1-1.14
Le2  Felisolering  2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9  2.1-2.11
Le3 Linjär residualgenerering 4.1, 4.3, 4.4 a-b, 4.6 a-b, 4.9, 4.15 a-b, 4.19, 4.12, 4.13, 4.6 c-e 4.1-4.24
 Le4  Linjär residualgenerering (D)  4.15c, 4.17, 4.20, 4.4c  
Le5  Design av teststorheter  3.1, 3.5, 3.4, 3.6, 3.9  3.8, 3.10, 3.11, 3.12, 3.16, 3.17
Le6  Design av teststorheter (D)  3.2, 3.7, 3.13, 3.18, 3.15   3.3, 3.14a-c
 Le7  Olinjär residualgenerering  5.1, 5.2, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.3  5.1-5.12
 Le8  Change detection (D)  3.19, 3.20, 3.21, 3.22  
Le9 Multipelfelisolering 6.3, 6.4, 6.5, 6.1, 6.2, 6.6, 6.7, 6.8  
 Le10  Sannolikhetsbaserad diagnos (D)  7.2, 7.3, 7.4, 7.6  7.1-7.7