This page is only available in Swedish

TSFS04 Elektriska drivsystem, 6hp, VT1

Allmän information

Aktuell information om pågående kurs finns på kursens Lisamsida.

Kursansvarig

Kursansvarig är Daniel Jung, Tel: 285743, Epost: daniel.jung@liu.se

Kursmål

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om elmaskiner och hur de används i elektriska drivsystem.

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

Kursinnehåll

För mer detaljer se kursplanen.

Kurslitteratur

Kurslitteraturen är Electric Machinery och finns sedan något år i två upplagor

Den äldre upplagan heter alltså Electric Machinery och den nya upplagan Fitzgerald & Kingsley’s Electric Machinery. Författare är: Charles Jr Kingsley, Stephen D. Umans, A. E. Fitzgerald. Förlag: McGraw-Hill. Den nya upplagan finns att köpa på t.ex. Bokakademin.

Även den 6:e upplagan går bra att använda om man skulle få tag ett begagnat ex. Kopplat till den sjätte upplagan finns en hemsida med bland annat Matlabskript och en errata.

Tentamen

Tentamen kommer innehålla 5-7 uppgifter om totalt 40 poäng. Merparten av uppgifterna är räkneuppgifter, men det kan även finnas inslag av diskussionsuppgifter eller kunskapsfrågor.

Gamla tentor

Schema

Kursens schema.

Föreläsningar

I spalten läsanvisning är vissa sidhänvisningar inom parentes vilket innebär att stycket ingår översiktligt. Under föreläsningarna väljer jag ut viktigare delar av det publicerade materialet och utelämnar mindre viktiga delar.

Möte  Innehåll  Läsanvisning  Material
Fö1 Kursformalia, introduktion till elmaskiner,
magnetiska kretsar och material.
1.1-1.2 (1.3-1.4) Bilder, anteckningar [Uppdaterad 2018-01-10]
Fö2 Trefassystem och transformatorn. 2.1-2.5 (Appendix A) Bilder, anteckningar [Uppdaterad 2018-01-16]
Fö3 Elektromekaniska energiöverföringsprinciper. 3.1-3.6 Bilder, anteckningar [Uppdaterad 2018-01-22]
Fö4 Grundläggande principer för elmaskiner. 4.1-4.7, ej 4.2.2, 4.3.2 och 4.6.2 Bilder, anteckningar [Uppdaterad 2018-01-23]
Animeringar 1 , Animeringar 2
Fö5 Likströmsmotorn. 7.1-7.5, 7.7 Bilder, anteckningar [Uppdaterad 2018-01-29]
Fö6 Styrning av likströmsmotorn. 10.1.1 (gamla upplagan 11.1.1) Bilder, anteckningar [Uppdaterad 2018-02-02]
Fö7  Synkronmaskinen.  5.1-5.3  Bilder, anteckningar [Uppdaterad 2018-02-07]
 Fö8 Styrning av synkronmaskinen. 5.4, (5.5), 10.2.1 (gamla upplagan 11.2.1) Bilder, anteckningar [Uppdaterad 2018-02-12]
Se även animation 25, 27, 28 på Animeringar.
Fö9  Asynkronmaskinen.  6.1-6.4, 6.6  Bilder, anteckningar [Uppdaterad 2018-02-19].
Se även animation.
Fö10  Styrning av asynkronmaskinen.  6.5, 10.3.1 (gamla upplagan 11.3.1)  Bilder, anteckningar [Uppdaterad 2018-02-23]

Lektioner

Kursen omfattar 10 lektioner, en lektion till varje föreläsning. På lektionerna kommer det finnas möjlighet att räkna och diskutera uppgifter på teorin samt förberedande laborationsuppgifter. Vissa lektioner är förlagda till datorsal (d) då det lämpar sig för beräkning och visualisering av resultat.

Le  Lektionsuppgifter
 Le1 1.1, 1.2, 1.3, 1.4
 Le2  2.1, 2.3 a(i), 2.3 b(i), 2.4 2.5 a-e
 Le3 (d)  3.1, 3.2, 3.3
 Le4  4.1, 4.2, 4.4, 4.5 a, 4.8
Le5 (d)  5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
 Le6 (d)  6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.6
 Le7  7.1, 7.2, 7.3 b-c, 7.5
 Le8 (d)  8.1, 8.2, 8.3
 Le9  9.1, 9.3, 9.2, 9.4, 9.5
 Le10 (d)  10.1, 10.2, 10.4

Laborationer

Kursen innehåller 3 laborationer som genomförs i grupper om 2 personer. Laborationerna genomförs i ISYs laborationssalar Resistorn och Tyristorn i hus B, korridor C.

Den första laborationen övar förståelse för grundläggande motorprinciper genom att konstruera och analysera en egentillverkad likströmsmotor. Labben är uppdelad i ett konstruktionspass följt av ett mätpass. Förberedelseuppgifterna skall göras före respektive pass och en rapport skall skickas in före eller på utsatt deadline nedan.

Laboration 2 och 3 har ett obligatoriskt mätpass och en frivillig datorlektion avsedd för analys av mätdata. Före mätpasset skall förberedelseuppgifterna ha lösts. Examination sker antingen genom muntlig redovisning vid datorlektionen eller genom att skicka in en fullständig rapport senast på utsatt deadline nedan.

Mer detaljer om laborationerna ges i laborationskompendiet.

 Laboration Innehåll
La 1  Elektromekaniska omvandlingsprinciper
La 2  Likströmsmotorn
 La 3  Växelströmsmotorn