This page is only available in Swedish

TSFS02 Fordonsdynamik med reglering, 6hp

Allmän information

Tentavisning:

Måndag 12/2 i Fordonssystems konferensrum klockan 12.15-12.30.

Kursmaterial

Kursmaterialet består av J.Y. Wong, Theory of Ground Vehicles, Wiley, och finns att låna från Fordonssystem.
Första kapitlet som pdf-fil

Gamla tentor och svar

Allmänt om kursen

Kursen skall ge grundläggande kunskaper om ett fordons longitudinella och laterala dynamik, samt de reglersystem som används för att ge fordonen dess önskade körbarhetsegenskaper. Studenten skall efter kursen ha kunskap om egenskaper och begrepp såsom accelerations- och bromsningsprestanda, körning, komfort, samt kunna beskriva ett fordons reaktion på förarens och omgivningens insignaler. I detta ingår att från krav på fordonsegenskaper kunna designa virtuella prototyper och verifiera att dessa uppfyller kraven.

Förkunskaper:

Organisation:

På föreläsningarna genomgås den teoretiska delen. Lektionerna syftar till att öva på teorin och förbereda laborationerna. Laborationerna, är färdighetsövningar där en ABS-regulator konstrueras och verifieras på en labbprocess samt en ESP-regulator designas och implementeras i en fordonssimuleringsmiljö.

Föreläsningar

Föreläsningarna kommer att behandla följande områden.

Område  Innehåll
Fordonsmodeller Fordonsdynamik inklusive koordinatsystem, chassi, fjädring, stabilitetsanalys av modellen, sammansatt systemsmodell. En- och tvåhjulsmodell.
Däcksmodeller Däck och däcksmodeller. Slipp, slippvinklar. Pacejkas Magic formula.
Fordonsegenskaper Rörelseekvationer för kurvtagning, stationär och instationär. Körning och stabilitet. Frekvensegenskaper, stegsvar, köregenskapsdiagram. Fordonskombinationer, kopplade släpvagnsrörelser och stabilitet.
Fordonsparametrar och tillstånd Metoder för skattning av fordonsstorheter såsom hastigheter, parametervärden, friktionskrafter, sidoslipp etc.
Fordonsreglering Grundläggande funktionerna i ABS-, TRC-, och ESP-systemen. Börvärdesgenerering. Aktiv differential. Aktiv krängningshämning.

Pdf-filer från föreläsningarna

Lektionsuppgifter

Laborationer

Laboration 1 - Bromsning

Laborations-PM: TSFS02-Lab1.pdf
Dymola-modell: TSFS02_Lab1_Braking.mo
Dymola-modell 2022: TSFS02_Lab1_Braking_2022.mo
Introduktionsmanual till Dymola: DymolaIntro.pdf

Laboration 2 - Lateraldynamik

Laborations-PM: TSFS02-Lab2.pdf
Matlab-filer: TSFS02_Lab2_Lateral.zip

Laboration 3 - ESP

Laborations-PM: TSFS02-Lab3.pdf
Dymola-modell 2022: TSFS02_Lab3_ESP_2022.mo
Dymola-modell: TSFS02_Lab3_ESP.mo

Laboration 4 - Vertikaldynamik

Laborations-PM: TSFS02-Lab4.pdf
Matlab-filer: TSFS02_Lab4_Vertical.zip

Laboration 5 - Stabilitet och reglering av bil-trailer-kombination

Laborations-PM: TSFS02-Lab5.pdf
Matlab-filer: TSFS02_Lab5_filer.zip

Schema

Finns tillgängligt på LiUs schemaserver.